Психопрофилактикалық, психологиялық диагностика

Психопрофилактикалық, психологиялық диагностика

  Психологиялық   диагностика – оқушылардың жеке тұлғалық психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін білу мақсатында:  

         оқу және даму  мәселесіндегі пайда болған себептерді табу;

         түзету жұмысы барысында сүйенуге болатын  жеке тұлғаның күшті жағын, оның қосымша мүмкіншілігін анықтау;  

         ертедегі мамандақ және танымал ынталарын табу; 

         танымал жұмысының жеке стилін анықтау және т.б. 

         Оқушылар, мұғалімдер және мектеп әкімшілігінің сұранысы бойынша диагностика және жоспарлы диагностика түрінде жүзеге асырылады, жекеше және топтық кеңестің қажетті дайындық кезеңдері, психологиялық-педагогикалық консилиум, пед. кеңес ретінде қаралады. 

         Мұғалімнің мамандық мінез-құлқының психологиялық диагностикасы не олардың өздеріне тиісті кәсіби қызметінің стратегиясының жұмысы шеңберінде, не әкімшілік жағынанан немесе мұғалімнің өзінің сұранысы бойынша психологпен жүзеге асырылады.

1 сынып

 

Тесттер

Деңгей  %

Жоғары

Орташа

Төмен

1

Керна-Ийерасика- адамның суреті

 

 

 

2

Сөйлемді көшіру

 

 

 

3

Суреттің копиясы

 

 

 

4

Н.Гуткина «Үй»

 

 

 

5

Д. Элконин «Графикалық диктант»

 

 

 

6

У. Ульенкова өз-өзін реттеу (саморегуляция)

 

 

 

7

Эмоционалды-ерік сферасы

 

 

 

4 сынып

 

Тесттер

Деңгей  %

Жоғары

Орташа

Төмен

1

Ақыл дамытудың мектептік тесті  (АДМТ-4, ШТУР-4 , (Переслени)

 

 

 

2

Өз-өзін бағалау

 

 

 

3

Мотивация деңгейі

 

 

 

4

Саморегуляция

 

 

 

5 сынып

 

Тесттер

Деңгей  %

Жоғары

Орташа

Төмен

1

Ақыл дамытудың мектептік тесті  (АДМТ-5, ШТУР-5 , (Переслени)

 

 

 

2

Өз-өзін бағалау

 

 

 

3

Мотивация деңгейі

 

 

 

7 сынып

 

Тесттер

Деңгей  %

Жоғары

Орташа

Төмен

1

Ақыл дамытудың мектептік тесті  (АДМТ, ШТУР-7 , (Переслени)

 

 

 

8 сынып

 

Тесттер

Деңгей  %

Жоғары

Орташа

Төмен

1

КОТ

 

 

 

 

9 сынып

 

Тесттер

Деңгей  %

Жоғары

Орташа

Төмен

1

Ақыл дамытудың мектептік тесті  (АДМТ, ШТУР-9).

 

 

 

2

Оқушылардың жеке қобалжуы, алаңдауы (Спилбергер)

 

 

 

3

МАБ-қа дайындық деңгейі

 

 

 

4

Оқушылардың мамандық тандауға дайындығын анықтау сауалнамасы

 

 

 

 

 10 сынып

 

Тесттер

Деңгей  %

Жоғары

Орташа

Төмен

1

Өз-өзін бағалау

 

 

 

2

Оқушылардың жеке қобалжуы, алаңдауы (Спилбергер)

 

 

 

  11 сынып

 

Тесттер

Деңгей  %

Жоғары

Орташа

Төмен

1

ҰБТ-ке дайындық анкетасы

 

 

 

2

Оқушылардың жеке қобалжуы, алаңдауы деңгейі (Спилбергер)

 

 

 

3

Д. Л. Холландтың кәсіптік бағдарлы тесті

 

 

 

1 Реалистік тип

 

 

 

 

2 Зияткерлік тип

 

 

 

 

3 Әлеуметтік тип

 

 

 

 

4 Конвенциалды тип

 

 

 

 

5 Іскер тип

 

 

 

 

6 Әртістік тип

 

 

 

 

 

Папкалардың  номенклатурасы. Номенклатура папок

01-       Мұрағат. Архив.

02-       Диагностиқалық құралдар. Диагностический инструментарий.

03-       СӨС. ЗОЖ.

04-       Ата – анаға көмек. В помощь родителям.

05-       Суицид жөніндегі материал. Материал по суициду.

06-       Педагогтармен жұмыс. Работа с педагогами.

07-       Дарынды балалармен психологиялық сүйемелдеу.  Психологическое сопровождение одаренных детей.

08-       Түзету – даму бағытында бағдарламалық қамптамасыз ету (бағдарламалар мен тренингтер). Программное обеспечение коррекционно-развивающего направления ( программы и тренинги).

09-       Бұл қызық (психологқа қажет материал). Это интересно (материал в помощь психологу).

10-       ПГК, ҰБТ-ға дайындық кезінде оқұшыларды психологиялық сүйемелдеу (жалпы  материал). Психологическое сопровождение учащихся во время подготовки к ПГК, ЕНТ (общий материал)

11-        Мектептің психологиялық қызметінің құжаттары.Документация школьной психологической службы.

11-01- Нормативтік құжаттар.   Нормативные документы

11-02- Жұмыс (есеп) құжаттары.  Рабочая (учетная)   

            документация

11-03 –Есеп құжаттары.  Отчетная документация

12-       Бағдарламалар, лекциялар, ашық сабақтар. Доклады, лектории,  

выступления, открытые занятия

   13 –  «Тынымдық  процесстерді дамыту» тақырыбы бойынша материал.  

          Материалы по теме «Развитие познавательных процессов»

  14 –  Талдамалық жұмыс. Аналитическая работа

              14-01- 1 сынып 1класс

              14-02 – 2 сынып 2 класс

              14-03 -3 сынып 3  класс

              14-04 -4 сынып  4 класс

              14- 05 -5 сынып  5 класс

              14 -06 -6 сынып  6 класс

              14 -07 – 7 сынып  7класс

              14 -08 - 8 сынып  8класс

              14 -09 - 9 сынып 9 класс

              14-10 -10 сынып  10 класс

              14-11 -11 сынып  11 класс

              14 -12 – педагогтар мен ата-аналар. Педагоги и родители

15 – Кіріс ақпарат. Входящая информация

16 – бейімделу процесін психологиялық қамтамасыз ету.Психологическое  

            обеспечение процесса адаптации.

17 – кәсіптік бағдар бойынша материалдар. Материалы по профориентации

18 –  Бапкердің  сөмкесі (психологиялық ойындар мен жаттығулар)  Сумка    

        тренера (психологические игры и упражнения)

19 – Оқу бағдарламалаы. Учебные программы

20 – Тақтаға ілетін материал. Стендовый материал

 

Левицкая С.В..,  педагог-психолог СШ № 4

 

Автор: Левицкая С.В.
Просмотров: 3690
Дата создания: 9 Ноября 2012 г.
Дата редактирования: 9 Ноября 2012 г.